Valná hromada Zvonku 2020

Zveme Tě na Valnou hromadu ZČ HB Zvonku 2020 !

KDY: 6.-8.3. 2020
KDE: tradičně v SVČ Legato v Brně – Kohoutovicích (Stamicova 7)

Zveme Tě srdečně na Valnou hromadu Zvonku,
ať už jsi Zvonkem déle či krátce nebo se k tomuto kroku teprve chystáš!
Je to totiž super příležitost potkat se s kamarády z Tvých akcí,
poznat i další lidi, kteří se hlásí k té velké bandě s názvem Zvonek,
a nahlídnout taky trochu pod pokličku toho hrnce, ve kterém se to všechno společně „vaří“.  

Budeme se radit, hodnotit uplynulý rok a spřádat plány do dalšího.
Také se ale setkávat, promítat fotky, hrát hry… Přijď 😉
Zváni jsou jak dlouholetí členové, tak noví účastníci táborů a víkendovek. 🙂

Přihlašujte se
přes formulář, nebo rovnou na email bedlicka@centrum.cz.
Sledovat aktuality můžete na FB události.

Tradiční témata jednání – zprávy o činnosti rady, Zvonku, hospodaření, o změnách v HB, které nás mohou ovlivnit, hodnocení uplynulého roku a plánování akcí pro rok probíhající, pobavíme se o našich tužbách a přáních, o našem potenciálu. Budeme chválit, kritizovat, slibovat, volit – jako vždy. Hlavně se však – doufám, že v hojném počtu – sejdeme, abychom byli spolu (a aby taky ta naše Valná hromada byla podle stanov usnášeníschopná – hlasovat totiž můžou členové už od 15 let).

Rozvržení programu VH
Pátek   
18:00 – začátek akce, od této chvíle je pro nás Legato otevřeno, páteční program je zcela neorganizován, je tedy čas na deskovky, zpívání a podobné radosti.

Sobota   
8:00 – snídaně,
8:30 – registrace (jednat a hlasovat na VH mohou pouze členové Zvonku zaregistrovaní na rok 2020, ostatní jsou přihlížející hosté s poradním hlasem) – kartičky člena s sebou, kdo ji nemá, dostane  – především pro ty do 30 let z toho plynou všelijaké výhody 🙂
9:00 – začátek jednání Valné hromady, v pravý čas přerušené či ukončené obědem

odpoledne se můžeš těšit na různé kratochvíle, které si pro Tebe připravili radní.
O svačině také proběhne soutěž pomazánek, takže si nezapomeňte nějakou dobrou přivézt;)

podvečer (odhadem kolem 17 hod) – živá kronika Zvonku 2019 (neformální ohlédnutí za akcemi loňského roku) – prosíme všechny organizátory, aby připravili (nebo na někoho delegovali) KRÁTKOU prezentaci svých loňských akcí, nezapomeňte na fotky (jen VÝBĚR, abychom to zvládli sledovat – cca 30 fotek u víkendovky a 50 u tábora/prezentaci), pokřiky, veselé příhody …
…po 22:00 (pokud neusneme) zpěv, deskovky, volná zábava …

Neděle        
dojezení zásob, úklid a odjezd – obvykle opouštíme Legato do 10 hod.

Místo konání:
CVČ Legato, Brno–Kohoutovice, Stamicova 7

Jede tam trolejbus 37 z Mendlova náměstí (na které se dostaneš např. tramvají 1 od hl. nádraží). Vystoupit můžeš buď na zastávce Stamicova nebo Voříškova. Od té první je to lehce do kopce a se schůdky, od té druhé lehce z kopce bez schůdků.


S sebou
:
Členskou průkazku !!!!, peníze na registraci (pokyny k registraci dále), přezůvky, karimatku, spacák, jídlo na páteční večer a sobotní ráno, pomazánku do soutěže, fotky či jiné materiály z akcí, množství nápadů a elánu, diář, deskové hry na dlouhé zimní večery.

Účastnické poplatky:
Zvonci přihlášení na akci do úterý 3.3. zdarma, ostatní 100,- Kč.
V ceně je nocleh, sobotní oběd a večeře a nedělní snídaně.

REGISTRACE členství 2020

Pro nečleny: proč a jak se stát členem Zvonku?
Členstvím ve Zvonku vyjadřuješ podporu činnosti našeho ZČ. Čím více máme členů (především těch do 26 let), tím větší podporu můžeme získat na naši činnost.
Členové Zvonku mohou hlasovat na VH Zvonku, po splnění určitých dalších podmínek mají právo pořádat akce Zvonku a být voleni do Rady Zvonku … Členem Zvonku, a tím i celého HB, se může stát každý, kdo má o členství zájem, souhlasí s programovými cíli HB, je odhodlán řídit se Vnitřními předpisy Zvonku, vyplní registrační kartu a zaplatí členský příspěvek. Jeden člověk může být zároveň členem více základních článků.
Vyplněnou registrační kartu pošli na adresu Zora Rýparová, Sadová 336, 664 43 Želešice, nebo (lépe) přivez na valnou hromadu.

Pro členy Zvonku: jak se registrovat na další rok?
Tvoje registrace z roku 2019 sice platí oficiálně až do konce března, ale na VH mohou hlasovat pouze registrovaní Zvonci na rok 2020. K prodloužení členství stačí uhradit členský příspěvek a aktualizovat své údaje v evidenci (pokud jsi změnil adresu, e-mail, telefonní číslo). Pro lepší přehled prosím pošli Bedle elektronickou cestou vyplněnou registrační kartu, bude ráda.

Pro všechny: kolik a jak zaplatit?

– dětský člen do 15 let – 150,- Kč
– individuální člen 15 až 26 let 100,-Kč
– individuální člen nad 26 let 350,-Kč
– rodinné členství 350,-Kč za prvního a 25,-Kč za každého dalšího příslušníka rodiny

–> zaplatit v hotovosti na valné hromadě (doporučujeme – rovnou dostaneš přelepku na průkazku)
–> nebo převést na účet Zvonku 2200415453/2010, do zprávy pro příjemce uveď „členský příspěvek“ a své jméno! (Fio banka: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2200415453)

 

Napsat komentář