Chci se stát členem

Proč se stát členem Zvonku?

Členstvím ve Zvonku vyjadřujete podporu činnosti našeho základního článku. Čím více máme členů (především těch do 26 let), tím větší podporu můžeme získat ze státního rozpočtu na naši činnost, tím větší získáváme vůči úřadům kredit serióznosti. Členství je i vyjádřením podpory všem organizátorům a členům Rady, že jejich práce není zbytečná.

Členové Zvonku dostávají zdarma informace o aktuálních akcích, mají přednostní právo účasti na některé akce, mají finanční výhody na některých placených akcích, mají slevu na zvonkovské tričko, mohou hlasovat na Valné hromadě Zvonku (a tím spolurozhodovat o směřování článku), po splnění určitých dalších podmínek mají právo pořádat akce Zvonku a mohou být voleni do Rady Zvonku…

Členem Zvonku, a tím i celého HB, se může stát každý, kdo má o členství zájem, souhlasí s programovými cíli HB, je odhodlán řídit se Vnitřními předpisy Zvonku, vyplní registrační kartu a zaplatí členský příspěvek. Jeden člověk může být zároveň členem více základních článků.

Jak na registraci?

Registrační formulář ZČ HB Zvonek

Nový člen

Vyplněný a podepsaný registrační formulář pošli na adresu Zora Rýparová, Sadová 336, 664 43 Želešice.
Členský příspěvek zašli na účet Zvonku u Fio banky.

Číslo účtu 2200415453, kód banky 2010. Majitel účtu: ZČ HB ZVONEK, Sadová 336, 664 43 Želešice. Jako variabilní symbol použij své datum narození ve tvaru ddmmrrrr. Můžeš ho také poslat složenkou či v hotovosti na adresu ZČ HB Zvonek, Sadová 336, 664 43 Želešice. Další možnost je předat registrační formulář i peníze na Valné hromadě Zvonku, nebo poslat po někom důvěryhodném.

Stávající člen

Vlastnoruční podpis na registračním formuláři nemá omezenou platnost, takže v dalších letech už není potřeba. Stačí tedy poslat vyplněný formulář e-mailem na bedlicka@centrum.cz. Ale samozřejmě můžeš použít i kterýkoliv jiný způsob zmíněný výše. Placení členského příspěvku zůstává stejné, jako u nováčků.

Členské příspěvky Zvonku na rok 2021

  • 150 Kč dětské členství do 15 let
  • 100 Kč základní členství od 16 do 26 let
  • 350 Kč základní členství pro starší než 26 let
  • rodinné členství 350 Kč za prvního + 25 Kč za každého dalšího

Podrobnosti o členství

Hnutí Brontosaurus má dva typy členství. Volný člen je registrován přímo na ústředí HB a nepatří tedy do žádného základního článku. Evidovaný člen je členem základního článku, kde je registrován, a samozřejmě současně členem celého hnutí. My ve Zvonku si samozřejmě myslíme, že to je ten lepší způsob 😉
Tyto dva typy se ještě dělí na členství základní, rodinné a dětské.

Základní – samostatná osoba starší 15 let.
Dětské – samostatná osoba mladší 15 let.
Rodinné – pro manžele a rodiče s dětmi, žijící ve společné domácnosti (na jedné adrese).